Objednat menu

Rozvoz Ústí nad Labem - menu za 94,-

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Společnosti:
  • JV - INTEGRA s.r.o., Přístavní 432/8, Ústí nad Labem, IČ 250 40 979,
  • JV - INTEGRA zařízení školního stravování s.r.o., Na návsi 2995/6, Ústí nad Labem, IČ 286 85 261,

dále jen Správce, zpracovává Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

Vytvoření objednávky

Pokud nám zašlete svou objednávku pomocí objednávkového formuláře, zpracováváme tyto Vaše osobní údaje (pokud byly v objednávkovém formuláři vyplněny): jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, fakturační adresa.

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zpracování objednávky a doručení objednaného zboží zákazníkovi, tj. za účelem plnění uzavřené smlouvy. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany Správce splnit.

Registrace zákazníka

Pokud se zaregistrujete pomocí registračního formuláře, zpracováváme tyto Vaše osobní údaje (pokud byly v registračním formuláři vyplněny): jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, fakturační adresa.

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence zákazníků a umožnění zákazníkům snadnějšího vytváření nových objednávek. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro registraci a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné registraci dokončit.

Vyplnění kontaktního formuláře

Pokud nám zašlete zprávu pomocí kontaktního formuláře, zpracováváme tyto Vaše osobní údaje (pokud byly v kontaktním formuláři vyplněny): jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo.

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zodpovězení dotazu položeného prostřednictvím kontaktního formuláře a vedení evidence dotazů. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro zodpovězení Vašeho dotazu a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné dotaz zodpovědět.

Přihlášení k odběru jídelních lístků

Pokud se přihlásíte k odběru jídelních lístků pomocí přihlašovacího formuláře, zpracováváme Váš osobní údaj: e-mail.

E-mail je zpracováván za účelem zasílání poledních lístků formou newsletteru. Svůj souhlas se zasíláním newsletteru můžete vzít kdykoli zpět kliknutím na odkaz "Odhlásit odběr" v každém jednotlivém newsletteru.


Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání společností Správce.

Máte právo:
  • požadovat po Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává,
  • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon umožňuje,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.